شگفت انگیز ها

320,000ریال

موز VIP

1کیلوگرم±100گرم
480,000ریال

خیار VIP

1کیلوگرم±100گرم
168,000ریال

هلو VIP

1کیلوگرم±50گرم
384,000ریال

گلابی اسپادانا VIP

1کیلوگرم±100گرم
672,000ریال

شلیل شبرنگ vip

1کیلوگرم±50گرم
608,000ریال

هلو انجیری VIP

1کیلوگرم±50گرم
400,000ریال
- 25 %

انار

1کیلوگرم±100گرم
300,000ریال
400,000ریال
- 34 %

سیب زرد

1کیلوگرم±100گرم
119,000ریال
180,000ریال
- 33 %

سیب قرمز

1کیلوگرم±100گرم
100,000ریال
150,000ریال
- 39 %

سیب آبگیری

1کیلوگرم±100گرم د...
58,000ریال
95,000ریال
- 32 %

به

1کیلوگرم±100گرم
203,000ریال
300,000ریال
- 28 %

سیب سبز

500گرم±50گرم
136,000ریال
190,000ریال
- 28 %

پرتقال شمال

1کیلوگرم±100گرم
244,000ریال
340,000ریال
- 24 %

پرتقال ناول جنوب

1کیلوگرم±100گرم
334,000ریال
440,000ریال
- 29 %

لیمو شیرین

1کیلوگرم±100گرم
227,000ریال
320,000ریال
- 30 %

نارنگی

1کیلوگرم±100گرم...
224,000ریال
320,000ریال
- 20 %

خرمالو

500گرم±50گرم
175,000ریال
220,000ریال
- 18 %

کیوی

1کیلوگرم±100گرم
400,000ریال
490,000ریال
- 13 %

موز

1کیلوگرم±100گرم
330,000ریال
380,000ریال
- 16 %

گلابی اسپادانا

500گرم±50گرم
294,000ریال
350,000ریال
- 33 %

هلو

600گرم±50گرم
201,000ریال
300,000ریال
- 23 %

هلو درجه2

1کیلوگرم±100گرم
185,000ریال
240,000ریال
- 28 %

شلیل شبرنگ

500گرم±50گرم
230,000ریال
320,000ریال
- 24 %

هلو انجیری

500گرم±50گرم
175,000ریال
230,000ریال
- 24 %
144,000ریال
190,000ریال
- 25 %
172,000ریال
230,000ریال
- 22 %

انگور شاهرودی

500گرم±50گرم
133,000ریال
170,000ریال
- 25 %

انجیر سیاه

500گرم±50گرم
231,000ریال
310,000ریال
- 11 %
845,000ریال
950,000ریال
- 24 %

توت فرنگی

300گرم±20گرم
327,000ریال
430,000ریال
- 22 %

پسته تازه

500گرم±20گرم
1,015,000ریال
1,300,000ریال
- 25 %

زالزالک

500گرم±20گرم
315,000ریال
420,000ریال
- 28 %

ازگیل

500گرم±30گرم
258,000ریال
360,000ریال
- 30 %

زرشک تازه

500گرم±20گرم
245,000ریال
350,000ریال
- 16 %

مارچوبه

200گرم±20گرم
1,260,000ریال
1,500,000ریال
- 13 %

نارگیل

یک عدد (1.2کیلوگ...
700,000ریال
800,000ریال
- 12 %

آووکادو

یک عدد
650,000ریال
740,000ریال
- 21 %

فیسالیس

100گرم±20گرم
198,000ریال
250,000ریال
- 26 %

کلم سفید کوچک

1کیلوگرم±200گرم
118,000ریال
160,000ریال
- 26 %

لامکوات

500گرم±50گرم
280,000ریال
380,000ریال
- 19 %

زنجبیل

250گرم±50گرم
455,000ریال
560,000ریال
- 27 %

خرما دشستان

950گرم±100گرم
257,000ریال
350,000ریال
- 8 %

خرما کبکاب

1.1کیلوگرم±100گرم
450,000ریال
490,000ریال
- 26 %

رطب عسلی

850گرم±50گرم
312,000ریال
420,000ریال
- 18 %

رطب مضافتی

650گرم±100گرم
432,000ریال
530,000ریال
- 22 %

آلوچه طلایی

500گرم±10گرم
350,000ریال
450,000ریال
- 25 %
301,000ریال
400,000ریال
- 25 %

زردآلو قیصی

500گرم±10گرم
980,000ریال
1,300,000ریال
- 14 %

کشمش سبز

500گرم±10گرم
616,000ریال
720,000ریال
- 11 %

گردو خشک

500گرم±50گرم
861,000ریال
970,000ریال
- 13 %

لیمو عمانی

500گرم±20گرم
609,000ریال
700,000ریال
- 18 %

مویز ازبک

500گرم±10گرم
980,000ریال
1,200,000ریال
- 11 %

بلال

2کیلوگرم±200گرم
392,000ریال
440,000ریال
- 21 %

گوجه گیلاسی

350گرم±30گرم
79,000ریال
100,000ریال

گوجه

1کیلوگرم±100گرم
140,000ریال
- 14 %

گوجه ربی

1کیلوگرم±100گرم
60,000ریال
70,000ریال
- 29 %

خیار

1کیلوگرم±100گرم
128,000ریال
180,000ریال
- 28 %

خیار درختی اصفهان

1کیلوگرم±100گرم
108,000ریال
150,000ریال
- 26 %

کدو سبز

1کیلوگرم±100گرم
140,000ریال
190,000ریال
- 24 %

بادمجان

1کیلوگرم±100گرم
91,000ریال
120,000ریال
- 24 %

بادمجان دلمه

1کیلوگرم±100گرم
91,000ریال
120,000ریال
- 24 %

هویج

1کیلوگرم±100گرم
137,000ریال
180,000ریال
- 18 %

پیاز سفید

2کیلوگرم±100گرم
189,000ریال
230,000ریال
- 44 %

پیاز سفید درجه2

1کیلوگرم±100گرم
25,000ریال
45,000ریال
- 22 %

پیاز سفید ریز

1کیلوگرم±100گرم
78,000ریال
100,000ریال
- 22 %

پیاز زرد

2کیلوگرم±100گرم
149,000ریال
190,000ریال
- 22 %

پیاز قرمز

2کیلوگرم±100گرم
149,000ریال
190,000ریال
- 11 %

سیب زمینی

2کیلوگرم±100گرم
160,000ریال
180,000ریال
- 28 %

سیب زمینی ریز

1کیلوگرم±100گرم
68,000ریال
95,000ریال
- 29 %

لیمو ترش سنگی

500گرم±50گرم
92,000ریال
130,000ریال
- 21 %

لیمو ترش شیرازی

500گرم±50گرم
182,000ریال
230,000ریال
- 32 %

شلغم

1کیلوگرم±100گرم
88,000ریال
130,000ریال
- 22 %

لبو

1کیلوگرم±100گرم
94,000ریال
120,000ریال
- 30 %

ترب سفید

1کیلوگرم±100گرم
140,000ریال
200,000ریال
- 16 %

ترب سیاه

1کیلوگرم±100گرم
168,000ریال
200,000ریال
- 25 %

سیر خشک

250گرم±20گرم
98,000ریال
130,000ریال
- 23 %

قارچ

500گرم±20گرم
294,000ریال
380,000ریال
- 31 %

فلفل دلمه

300گرم±50گرم
90,000ریال
130,000ریال
- 28 %

فلفل دلمه رنگی

350گرم±50گرم
108,000ریال
150,000ریال
- 20 %

فلفل مکزیکی

500گرم±20گرم
175,000ریال
220,000ریال
- 37 %

فلفل شیرین

250گرم±20گرم
60,000ریال
95,000ریال
- 26 %

فلفل تند

250گرم±20گرم
37,000ریال
50,000ریال
- 13 %

لوبیا سبز

1کیلوگرم±100گرم
175,000ریال
200,000ریال
- 18 %

کرفس

1کیلوگرم±200گرم
140,000ریال
170,000ریال
- 18 %

کلم بروکسل

500گرم±50گرم
245,000ریال
300,000ریال
- 33 %

کلم بروکلی

450گرم±150گرم
101,000ریال
150,000ریال
- 15 %

ملون بزرگ

2.5کیلوگرم±500گرم
470,000ریال
550,000ریال
- 21 %

کلم قرمز بزرگ

1.75کیلوگرم±250گرم
364,000ریال
460,000ریال
- 33 %

گل کلم کوچک

1.4کیلوگرم±400گرم
215,000ریال
320,000ریال
- 25 %

گل کلم متوسط

2.1کیلوگرم±300گرم
286,000ریال
380,000ریال
- 20 %

گل کلم بزرگ

2.9کیلوگرم±500گرم
417,000ریال
520,000ریال
- 24 %

کاهو پیچ

1کیلوگرم±200گرم
152,000ریال
200,000ریال
- 30 %

کاهو رسمی متوسط

1کیلوگرم±200گرم
126,000ریال
180,000ریال
221,000ریال
- 22 %

کدو حلوایی کوچک

1.2کیلوگرم±400گرم
157,000ریال
200,000ریال
- 31 %

کدو حلوایی متوسط

2کیلوگرم±400گرم
236,000ریال
340,000ریال
- 25 %

کدو حلوایی بزرگ

2.8کیلوگرم±400گرم
314,000ریال
420,000ریال
- 16 %

هندوانه کوچک

5کیلوگرم±1
510,000ریال
610,000ریال
- 13 %

هندوانه متوسط

7کیلوگرم±1
680,000ریال
780,000ریال
- 35 %

هندوانه بزرگ

9کیلوگرم±1
850,000ریال
1,300,000ریال
- 33 %

شاهپسند متوسط

0.95کیلوگرم±250گرم
202,000ریال
300,000ریال
- 23 %

طالبی جانا کوچک

1.8کیلوگرم±400گرم
339,000ریال
440,000ریال
- 19 %

طالبی جانا متوسط

2.6کیلوگرم±400گرم
423,000ریال
520,000ریال
- 26 %

ملون کوچک

1.2کیلوگرم±200گرم
236,000ریال
320,000ریال
- 22 %

ملون متوسط

1.75کیلوگرم±250گرم
320,000ریال
410,000ریال
- 14 %

خربزه بزرگ

4کیلوگرم±500گرم
594,000ریال
690,000ریال
- 14 %
163,000ریال
190,000ریال
221,000ریال
163,000ریال
- 14 %

جعفری بسته بندی

130گرم±20گرم
163,000ریال
190,000ریال
221,000ریال
221,000ریال

ریحان بسته بندی

120گرم±20گرم
163,000ریال
221,000ریال
- 14 %
163,000ریال
190,000ریال
215,000ریال
- 31 %
221,000ریال
320,000ریال

سورل بسته بندی

100گرم±20گرم
221,000ریال
- 31 %
221,000ریال
320,000ریال

شوید بسته بندی

150گرم±20گرم
163,000ریال
- 14 %

گشنیز بسته بندی

150گرم±20گرم
163,000ریال
190,000ریال
221,000ریال
500,000ریال

حلواارده ساده

بسته205گرم شیررضا
198,000ریال

حاجی بادام

بسته700گرم شیررضا
275,000ریال

کرم ارده ساده

بسته200گرم شیررضا
185,000ریال
- 10 %
121,500ریال
135,000ریال
- 10 %
121,500ریال
135,000ریال
- 10 %
121,500ریال
135,000ریال
- 20 %

دوغ خوشگوار

۱/۵ لیتری
120,000ریال
150,000ریال
- 7 %
64,170ریال
69,000ریال
- 7 %
198,090ریال
213,000ریال
- 7 %
198,090ریال
213,000ریال
- 7 %
198,090ریال
213,000ریال
- 7 %
198,090ریال
213,000ریال
- 7 %
79,980ریال
86,000ریال
- 7 %
83,600ریال
89,900ریال
- 7 %
68,440ریال
73,600ریال
- 3 %
71,390ریال
73,600ریال
- 7 %
68,440ریال
73,600ریال
- 7 %
104,160ریال
112,000ریال
- 7 %
209,250ریال
225,000ریال
- 20 %
40,000ریال
50,000ریال
- 20 %
40,000ریال
50,000ریال
- 20 %
40,000ریال
50,000ریال
- 20 %
40,000ریال
50,000ریال
- 20 %
40,000ریال
50,000ریال
- 20 %
40,000ریال
50,000ریال
- 20 %
40,000ریال
50,000ریال
- 20 %
64,000ریال
80,000ریال
- 20 %
64,000ریال
80,000ریال
200,000ریال
200,000ریال

ماسک50تایی4رنگ

2بسته10تایی ماسک...
400,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.